Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

OFERTA DLA FIRM

Prowadzimy również kursy dla firm, zarówno dla grup, jak i dla osób indywidualnych. Zajęcia odbywaj± się w siedzibie firmy zamawiaj±cej kurs językowy lub w PAN. Program kursu, terminy zajęć oraz ceny ustalane s± indywidualnie.

Opłata za godzinę lekcyjn± lub zegarow± uzależniona jest m.in. od ilo¶ści grup, ł±cznej ilo¶ści zaplanowanych zajęć, odległo¶ści firmy zamawiaj±cej od centrum Poznania.

W cenę wliczony jest dojazd lektora do siedziby firmy. Jeste¶śmy otwarci na wszelkie propozycje, zawsze mamy na uwadze Państwa preferencje. Lubimy negocjować.

Oferujemy następuj±ce rodzaje kursów:

- kursy ogólne (nacisk kładziemy na biegłe posługiwanie się językiem w mowie i pi¶śmie),

- kursy konwersacyjne (ćwiczymy komunikację na poziomie zaawansowanym),

- kursy biznesowe (komunikacja przydatna do celów zawodowych i biznesowych - poszerzamy słownictwo biznesowe. S± to kursy dla ¶średniozaawansowanych i zaawansowanych),

- kursy specjalistyczne (poszerzanie umiejętno¶ści językowych w różnych dziedzinach zawodowych, przygotowanie do przedstawienia wykładu czy prezentacji, jak również w pracy inżynierów, informatyków i kadry zarz±dzaj±cej. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb uczestników kursów).