Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu
Dojazd do Kursów Języków Obcych

DANE TELEADRESOWE

Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu
Kursy Języków Obcych
ul. H. Wieniawskiego 17/19, pokój 209
61-713 Poznań

Telefon i fax:
tel. (61) 641 50 04
(61) 641 50 05

e-mail: kursypan@man.poznan.pl
www.kursyjezykowe.poznan.pan.pl

Projekt graficzny strony:
Dariusz Korbański, tel. 61 820 65 14

Webmaster:
Kamila Sobkowska